• A aprili essunu tutti li vecchi ti sotta allu fucaliri
 • A casa ti li sunaturi non ci ni volunu serenati
 • A ci busca e dei, a mparadisu vai
 • Acieddu ti tutti li fraschi, nò sà dò cati
 • A ci camina lecca, ci stei ntra casa secca
 • A ci sparagna, mpuragna
 • A ci sparti, hai la megghia parti
 • A ci sputa ncielu, nfacci li cati
 • A ci teni lu contanti, zappa e puta ti tutti li Santi
 • A ci teni mangia, a ci no teni mangia e bevi
 • A ci vai in alto mari, a tà sapei natari
 • Scennu vinennu, scarpi rumpennu
 • Ci fibbraru l’avia tutti, facìa quagghìa lu mieru ntra li vutti
 • Ci manca di capu, paja di pocia
 • Ci si corca cu li vagniuni, la matina si acchia cacatu
 • Ci stipa, acchia
 • Ci teni provuli, spara
 • Quannu arria l’ùa e la fica, lu miloni si và mpica
 • Criddu criddu ognunu penza pi iddu
 • Ci uè iàbbi la vicina, corchiti ti sera e ozziti ti matina
 • Quannu arrìa la signa, caccia lu patrunu ti la vigna
 • Prièviti, muènici e pàssiri càzzinci la capu e làssili
 • Cielu russo acqua ntrà llu fussu
 • A te figghiu ticu e tu nora sienti
 • Scurciulu robba li jaddini e l’otri portunu la nommina
 • Quannu lu ciucciu no vvoli cu vai, ti macari cu fiski
 • La vorpi cangia lu pilu ma no lu viziu
 • Rrocca zampogna pi quannu bisogna
 • Erva ca no uei, ntra lu uertu ti nasci
 • Ci ue passi la vita cuntienti, cce viti viti, cce sienti sienti
 • La cucina è la megghia miticina
 • Cani ca bbaia no mozzica
 • Do tanta jaddi cantunu, no faci mai giurnu
 • To pieti ntra nna scarpa no nci ponnu stari
 • Li uai ti la pignata li sapi la cucchiara
 • Cautu ti panni, no faci tanni
 • Ci fatìa no mori pizzenti
 • Lu prima ti aprili si frecunu tutti li minchialìri
 • A scienniri e niputi curu ca fani è pirdutu
 • Prima cu ti zzueppi lu ueu, fatti li feddi
 • Ti la capu nfitesci lu pesci
 • No rùsci pignatieddu, ci no rùsci pignatoni
 • Li uai non ci venunu mai suli
 • La jaddina faci lu ueu e allu jaddu li usca lu culu
 • Nienti pi nienti, nisciunu faci nienti
 • Alla gioventuti lùciunu li carni e alla vecchiaia onà lùciri li panni
 • Scurciulu rrobba li iaddini e l’otri portunu la nnommina
 • Ogni pizzicu gnorica
 • Ncè nci corpa la jatta, ci la patrona è matta?
 • Ungi l’assu ca la rota camina
 • Cristu dei li biscotti a ci no li rosica
 • Tacca lu ciucciu, ddò voli lu patrunu
 • Lu ciucciu ti Zaccheu, si sunnava la biava la notti
 • Cientu lupi ntra na frascha